Materialistisk, jordbundet, som foretrekker materielle goder; som er tilhenger av materialismen.