Rekved, drivved eller drivtømmer som av havstrømmene blir ført fra sted til sted.