Artianer, person som er oppe (eller skal opp) til examen artium.