Moderere seg, holde måte, beherske seg, legge bånd på seg.