Utopisk, som har karakter av eller er egen for en utopi; som bare eksisterer i fantasien; fantastisk, ugjennomførlig.