Demring er overgangen mellom natt og dag, se tussmørke.