Reproduktivitet, det å være reproduktiv; gjentakbarhet; forplantningsdyktighet.