Sementering, brukes i overført betydning om fastlåsing eller befestelse av holdninger, oppfatninger eller en situasjon.