Boiotisk tåke, dumhet, mangel på skarpsindighet. Uttrykket henspiller på landskapet Boiotia; innbyggerne der ble av de øvrige grekere ansett for enfoldige, et forhold de mente kom av den disige luften der.