Lei, led, alminnelig brukt farvei for skip, langs kyst eller inn til havn.