Romerrikets historie

Fagansvarlig

Jon Wikene Iddeng

Høgskolen i Sørøst-Norge

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 510 artikler: