Commercium, i antikken rettighet til å kjøpe og selge etter romersk rett. Commercium var et viktig element i romersk borgerrett.