I den romerske hær 1/60 av legionen, i regelen noe under 100 mann sterk. Hver centuria ble ført av en centurion.