Herniker, gammelitalisk folk (samnittisk?) i den midtre del av Latium. Inngikk etter tradisjonen 486 f.Kr. en traktat med Roma på like vilkår. Etter gallerinvasjonen 390 var de fiendtlig innstilt mot romerne og ble undertvunget 306 f.Kr.