Alpis Graia, romervei over Alpene gjennom Lille St. Bernhard, antagelig den vei Hannibal benyttet; utbygd av Augustus; forfalt senere.