Romersk provins fra ca. 25 f.Kr. som, foruten det keltiske Galatia, etter hvert også omfattet andre territorier, særlig mot sør. I senantikken var Galatia inndelt i to provinser med Ancyra og Pessinus som hovedsteder.