Ad bestias, 'for (til) villdyrene', domsformular i den romerske keisertid.