Usurpator er en betegnelse om en utfordrer til herskerposisjonen, ansett som illegitim/uekte tronarving. Betegnelsen kommer av latin usurpare, å påberope seg, gjøre krav på. Forbindes vanligvis med soldatkeisertiden i perioden 235-284 i romersk historie.