Geter, stor trakisk stamme ved Donaus nedre løp, i den nordlige del av Balkan. Geternes land sør og nord for Donau ble romersk provins henholdsvis 46 og 106 e.Kr. Navnelikheten med goterne forledet senantikke historieskrivere til forvekslinger.