Colonus, betegner i romerretten: 1. forpakter, 2. omtrent fra Konstantin den stores tid den stavnsbundne, halvt ufrie fester.