Contio, sammenkomst, forsamling. I den romerske republikken betegnelse for forberedende folkeforsamlinger, hvor folket ikke stemte, men mottok meddelelser, ble forelagt lovforslag og embetskandidater, og kunne høre taler og diskusjoner knyttet til disse. Folkeforsamlingene hvor folket ga sin stemme (comitia) ble sammenkalt deretter. Soldatforsamlingen i leiren ble også kalt contio.