Foederati, forbundne, forbundsfeller. Romersk betegnelse for folk utenfor Italia, hvis forhold til Romerriket var regulert ved en spesiell avtale, og som var unndratt den romerske provinsforvaltning. Under folkevandringstiden ble betegnelsen særlig brukt om germanske folk som gjorde romersk krigstjeneste.