Cori, liten by i Italia, Lazio, 50 km sørøst for Roma. Antikkens Cora, berømt for sin rikdom, som skal ha vært en volsker-by, senere erobret av latinerne. Fra antikken er betydelige rester av gamle murer, et lite tempel i sendorisk stil (1. hundreår f.Kr.) og et Castor og Pollux-tempel i korintisk stil. Cora ble visstnok lagt øde ved middelalderens begynnelse, men byen blomstret igjen opp på 1200-tallet.