Belgica Secunda, romersk provins, en av de tre galliske provinser. Omfattet Belgia, de nordlige deler av Frankrike og de sørlige deler av Nederland.