Å «bringe under åket» (lat. subiugare) var en ydmykelse etter romersk skikk. Den første gangen vi hører om det, er i Livius' beretning fra Romas mytiske fortid om den botsøvelse Horatius måtte utføre etter å ha drept søsteren sin, da hun viste sorg over en fallen fiende. Faren beordret ham til å gå under et åk. Åket var i antikken kjent som Søsterbjelken (tigillum sororium), og ble bevart som et monument som krysset stikkveien fra Via Sacra opp mot Oppiushøyden. Skikken ble holdt i hevd i hæren, hvor det var en måte å håne en overvunnen fiende. Her ble åket gjerne laget av spyd. Eksempelvis måtte den romerske hæren gå under åket etter sitt nederlag for samnittene ved de Caudinske pass (321 fvt.), en forsmedelse romerne aldri glemte.