Cæsareopapisme, betegner den ordning av forholdet mellom stat og kirke hvoretter statens regent også har makten over kirken. Cæsareopapisme er i sin reneste form blitt virkeliggjort av de østromerske keisere, særlig av Justinian.