Augusta er navn på mange byer anlagt av romerske keisere eller til deres ære. For eksempel Augusta Caesarea (Zaragoza); Augusta Emerita (Mérida i Spania); Augusta Suessionum (Soissons); Augusta Taurinorum (Torino); Augusta Treverorum (Trier); Augusta Topinovantum eller Londinium (London); Augusta Turonum (Tours) og Augusta Vindelicorum (Augsburg).