Senatus consultum, i oldtidens Roma en fullgyldig senatsbeslutning. Hvis senatets vedtak var ugyldig eller ble hindret utført ved intercesjon, ble det kalt senatus auctoritas.