Aerarium, populi Romani el. aerarium Saturni var hos romerne betegnelse for statskassen. Under republikken ble den oppbevart i Saturntempelet ved Forum under oppsyn av kvestorene. I keisertiden omfattet aerarium bare den kasse som stod direkte under senatets oppsyn, til forskjell fra keiserens kasse, fiscus, og stod fra Neros tid under oppsyn av praefecti aerarii. I Saturntempelets podium mener man å ha påvist det sted hvor aerarium ble oppbevart.