Agathyrser, oldtidsfolk (50-tallet f.Kr.) i Transilvania (Romania). Herodot (IV, 104) forteller at de var bløtaktige, bar smykker av gull, og at de hadde kvinnefellesskap for at alle skulle føle seg som slektninger og ikke nære fiendtlige følelser.