Isauria, landskap i oldtidens sørlige Lilleasia, på nordsiden av Taurus. Innbyggerne var fryktet som sjørøvere og deltok i kilikiernes tokter. Beseiret bl.a. av den romerske hærfører Servilius (ca. 78 f.Kr.). Innlemmet i Romerriket av Augustus, men aldri helt undertvunget i antikk tid. Herfra stammet de bysantinske keisere Zeno og Leo 3, «isaurerne».