Romerriket var et rike i antikken med utgangspunkt i byen Roma. Det var et av historiens mektigste imperier, med storhetstid fra cirka 240 fvt., da Roma begynte å erobre territorium utenfor Italia, til cirka 400 evt., da riket ble delt og den vestre delen falt sammen. Begrepet Imperium Romanum betegner romernes herredømme over andre. Det var ikke navnet på en stat eller et land, slik den norske betegnelsen «Romerriket» kan gi inntrykk av. Hele artikkelen

Ny artikkel