Mese, hovedgate i oldtidens og middelalderens Konstantinopel, brukt til keiserlige opptog og prosesjoner. Gaten begynte ved porten Milion ved keiserpalasset, og gikk i rett linje vestover til det ovale Konstantins forum med det ene av byens to senater. Denne delen av gaten ble også omtalt som Regia ('Keisergaten'). Gaten fortsatte videre til det rektangulære Forum Tauri ('Okseplassen'). Her delte gaten seg i to grener; den ene mot nordvest og Polyandrion-porten, den andre mot sørvest over Forum Bovis ('Okseplassen') og Arcadius' forum til Den gylne port. På utsiden av bymuren fortsatte vegen som Egnatiske vei mot Roma. Mese var i bruk til keiserlige prosesjoner og triumftog så sent som på Komnenos' tid (12. årh.)