Homo novus, i den romerske republikk mann som uten å tilhøre embetsadelen nådde statens høyeste embeter; oppkomling. Eksempler er Marius og Cicero.