Harran, landsby i Tyrkia, 40 km sørøst for Sanliurfa. Nevnes i Bibelen som Abrahams hjemsted etter utflyttingen fra Ur. I slaget ved Carrhae led romerne under Crassus' ledelse et stort nederlag mot parterne i 53 f.Kr. Caracalla ble myrdet her i 217 e.Kr. Utover i middelalderen tapte stedet sin betydning som handelsby og strategisk punkt og forfalt.