Centuria, en av de 193 avdelinger av det romerske folk etter inndelingen som er tilskrevet Servius Tullius. Denne inndeling, hvor borgerne ble fordelt etter formue/eiendom og vernepliktig, lå til grunn for utskriving til hæren i tidlig tid og til stemmeavdeling i folkeforsamlingen (Comitia centuriata) gjennom hele republikken. Her hadde hver centuria én (kollektiv) stemme, mens man innenfor centuriaen stemte etter hoder.