Prefekt, i oldtidens Roma navn på forskjellige embetsmenn, både i retts- og sivilforvaltningen og i det militære. I keisertiden fikk praefectus praetorio, fører for pretorianerne, den keiserlige garde, stor innflytelse. Under Diokletian (284–305) ble hele riket delt i fire prefekturer. I Frankrike kalles den øverste embetsmann i et departement prefekt (préfet); i Paris dessuten politimester (préfet de police).