Auriga, kusk, særlig ved kappkjøringen på sirkus i den romerske oldtid. Å opptre som auriga passet seg ikke for en ansett borger.