Triumvirat (av tri- og lat. 'mann'), tremannskollegium, var i det gamle Roma navn på flere administrative råd av tre menn, triumvirer. Senere ble to sammenslutninger med politiske mål kjent som triumvirater. Det første ble dannet i 60 fvt. av Caesar, Pompeius og Crassus, og det andre ble dannet i 43 fvt. av Antonius, Octavianus og Lepidus. Det første triumvirat var en rent privat sammenslutning; det andre ble hjemlet i lov.