Curulis, klappstol brukt som verdighetstegn for romerske embetsmenn. Kuruliske embeter, se kuruliske stol.