De tre Horatier, trillingbrødre, kjempet etter sagnet under Tullus Hostilius mot trillingbrødrene Curiatius fra Alba Longa; den ene overlevde kampen og skaffet Roma seier; han drepte sin søster, som sørget over den ene Curiatius, hennes forlovede. Sagnet om De tre Horatier har i europeisk kunst og litteratur blitt symbol for den betingelsesløse trang til frihet. Det har inspirert mange kunstnere, deriblant Pierre Corneille til dramaet Horace og Jacques Louis David til det berømte maleriet Horatiernes ed.