Å erklære fredløs. Proskripsjoner ble foretatt 82 fvt. og de følgende år av den romerske diktatoren Sulla, som lot sette opp lister over de fredløse. De proskriberte var dødsdømte og kunne fritt drepes, og deres eiendommer ble konfiskert. Det ble gitt belønning til dem som tok livet av de proskriberte og straff til dem som hjalp dem. Appian forteller at 40 senatorer og 1600 riddere ble ført opp på proskripsjonslistene. Proskripsjon ble gjenopptatt under triumviratet av Antonius, Lepidus og Octavian i 43 fvt.; her ble 300 senatorer (deriblant Cicero) drept.