Senatus populusque Romanus, i oldtidens Roma et samlet uttrykk for statsmakten. Bokstavene S.P.Q.R. inngår nå i Romas byvåpen.