Prokonsul, en konsuls stedfortreder; i antikkens Roma (senrepublikken) en embetsmann som etter ett år som konsul styrte en provins med militær kommando, ofte på ubestemt tid.