Samnitter, italisk folkestamme, bodde i Samnium i Sør-Italia. Underkuet av romerne omkring 300 f.Kr., tilintetgjort av Sulla 82–80 f.Kr.