Ala er navnet på en vinge eller hærfløy, som i keisertiden var en romersk rytteravdeling av utenlandske hjelpetropper på 500–1000 mann.