Prinsipat (se princeps) var den øverste stillingen i staten under det romerske keiserdømme i tiden mellom Augustus og Diokletian (perioden 27 fvt. – 284 evt.). Den eneveldige perioden fra 284 kalles dominatet.