Osker, folkestamme som i oldtiden bodde i Sør-Italia. Oskerne mistet etter hvert sin etniske identitet, men oskiskspråk ble utbredt.