Confarreatio, den høytideligste form for inngåelse av ekteskap i det gamle Roma. Seremonien bestod bl.a. av ofringer og i at et brød ble satt frem for bruden ved hjemkomsten.