Sybaris, gresk oldtidsby ved Tarantobukta i Sør-Italia, anlagt av grekerne ca. 720 f.Kr., på 500-tallet f.Kr. en av den greske verdens rikeste byer. Innbyggerne var kjent for vellevnet, derav uttrykket sybaritt om et nytelsessykt menneske som lever overdådig. Ødelagt av Krotons innbyggere 510 og 448 f.Kr. Utgravninger påbegynt i 1960-årene i det nå sumpige område der byen lå.